Logo Pralnia Polonia - Samoobsługowa Pralnia w Szczecinie

Fanpage pralni samoobsługowej

Zalety korzystania z pralni samoobsługowej


oszczędność czasu prania w pralni samoobsługowej w szczecinie
Czas

Zleć pranie nam, zamiast samemu tracić na nie czas w domu.


duża pojemnośc maszyn w laundromat szczecin
Pojemność urządzeń

Dzięki pojemności naszych urządzeń jesteśmy w stanie prać a także suszyć posłania większe niż jest to możliwe w domowych warunkach. Już nie musisz prać dużego kojca ręcznie. Zleć pranie nam, a my zadbamy o jego czystość.


Higiena

Akcesoria zwierzęce są prane i suszone w specjalnie przystosowanych do tego pralkach. Dodatkowo dla zpewnienia 100% czystości i higieny pierzemy je wyłącznie w specjalistycznych dezynfekujących środkach, które niwelują brzydki zapach, oraz nie dodając nowego zapachu.

Czysty kojec - jak zlecić pranie?


W 4 krokach wypierz akcesoria swojego psa lub kota:
 • 1. Pranie zapakowane w worek przynieś do Pralni Polonia.
 • 2. Wypełnij formularz z informacjiami o rzeczach do prania
 • 3. Zapłać za usuługę i pozostaw rzeczy.
 • 4. Po 3 dniach kalendarzowych możesz odebrać wyprane artykuły w Pralni Polonia.

Dodatkowo w lokalu:
 • Darmowe WiFi dla klientów
wposażenie samoobsługowej pralni polonia szczecin

Galeria


Cennik


Pranie

 • Akcesoria (smycze, obroże) 10 zł

 • Kubrak psi mały < 30cm 15 zł

 • Kubrak psi średni 30cm - 60 cm 20 zł

 • Kubrak psi duży > 60 cm 35 zł

 • Maty ochronne/pokrowce samochodowe 35 zł

Pranie

 • Legowisko małe < 60 cm 40 zł

 • Legowisko średnie 60 cm - 80 cm 45 zł

 • Koc, narzuta 40 zł

 • Nosidełko dla zwierząt 15 zł

 • Inne wyceniane indywidualnie

Jak się z nami skontaktować


kontakt@pralniapolonia.pl

Regulamin Pralni Polonia

Al. Powstańców Wielkopolskich 80/LU3, 70-110 Szczecin

kontakt@pralniapolonia.pl, www.pralniapolonia.pl +48 782 701 202

 1. Niniejszy regulamin dotyczy wykonania usługi pralniczej pod nazwą „Czyste legowisko”.
 2. Pralnia Polonia zwana dalej Pralnią przyjmuje do prania produkty zoologiczne jak np. legowiska, kubraki, nosidełka dla zwierząt, zabawki, obroże, smycze i rzeczy jak np. kocyki, ręczniki, narzuty, itp. dostarczone do Pralni przez osoby zwane dalej Klientem.
 3. Rzeczy oddawane do Pralni powinny być przez Klienta zapakowane w worki wraz z dołączoną specyfikacją określającą rodzaj, wielkość np. kocy, posłań, kubraków, ilość oraz dane do kontaktu z Klientem i przypiętą do worka.
 4. Miejscem odbioru i zwrotu prania jest siedziba Pralni.
 5. Pralnia dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wykonanie usługi w sposób fachowy i rzetelny.
 6. Cennik według którego będzie naliczona opłata za wykonanie usługi, jest dostępny na terenie Pralni i na stronie internetowej www.pralniapolonia.pl
 7. Odpłatność następuje na podstawie wyceny dokonanej przez Pracownika Pralni i zaakceptowanej przez Klienta, w chwili przekazania przez Klienta rzeczy do Pralni celem wykonania usługi
 8. Opłata za wykonanie usługi prania jest pobierana z góry. Istnieje możliwość płatności gotówką lub kartą płatniczą w chwili przekazania przez Klienta rzeczy.
 9. Przyjmowane do prania produkty zoologiczne i rzeczy powinny posiadać fabryczne oznaczenia sposobu ich konserwacji. W przypadku braku fabrycznych oznaczeń sposobu konserwacji, sposób wykonania prania/suszenia zostanie uzgodniony z Klientem, przy czym to on ostatecznie wyrazi zgodę na ustalony sposób wykonania zlecenia. W przypadku braku zgody Pralnia odmówi przyjęcia takiej rzeczy do prania/suszenia.
 10. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek prania/suszenia według niewłaściwego fabrycznego oznaczenia sposobu ich konserwacji, jak również za szkody powstałe w wyniku wad ukrytych produktów zoologicznych i rzeczy, o istnieniu których obsługa Pralni nie mogła wiedzieć w chwili przyjęcia ich do prania/suszenia. Prosimy o wskazanie plam, ich pochodzenia, wszelkich uszkodzeń (rozpruć, pęknięć, miejsc przetartych).
 11. Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia sierści z pranych produktów zoologicznych, rzeczy.
 12. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia klamer, guzików, wstawek z innych materiałów, naszywek.
 13. Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam oraz nie odpowiada za przebarwienia tkanin ujawnione podczas prania, a wynikłe z uprzedniego używania przez zwierzęta, barwniki o niższej jakości zastosowane w rzeczach mogą spowodować miejscowe zanikanie koloru, zmianę koloru lub całkowite rozjaśnienie barwy rzeczy.
 14. Pralnia może odmówić wykonania zlecenia w szczególności, gdy akcesoria zwierzęce, rzeczy zdawane przez Klienta, nie nadawały się do prania lub mogły wyrządzić szkody w urządzeniach pralniczych. Z tego samego powodu Pralnia może na każdym etapie realizacji zlecenia odstąpić od dalszego jego wykonywania.
 15. Pralnia wykonuje tylko usługę prania wodnego i suszenia akcesoriów zoologicznych i rzeczy.
 16. Termin wykonania usługi od momentu przyjęcia akcesoriów zoologicznych lub rzeczy przez Pralnię wynosi min. 3 dni – max. 5 dni kalendarzowych.
 17. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia z winy Pralni powierzonych akcesoriów zoologicznych lub rzeczy, Klient może uzyskać odszkodowanie, do wysokości kwoty będącej równowartością tychże akcesoriów zoologicznych lub rzeczy w chwili oddania ich do Pralni. Kwota ta jednak nie będzie większa niż 10-cio krotność ceny wykonania usługi prania danej rzeczy .Udowodnienie jej wartości obciąża Klienta. W razie sporu o wartość akcesoriów zoologicznych lub rzeczy, jej wartość określi uprawniony rzeczoznawca, powołany wspólnie przez strony sporu.
  Pralnia posiada ubezpieczenie na wypadek zaginięcia lub zniszczenia powierzonych akcesoriów zoologicznych lub rzeczy.
 18. Akcesoria zoologiczne lub rzeczy zostaną wydane okazicielowi na podstawie Dowodu przyjęcia (potwierdzenia ich przyjęcia) do wykonania usługi, okaziciel zwraca obsłudze Dowód przyjęcia (potwierdzenie), odbierając w zamian wyprane wysuszone akcesoria zoologiczne i rzeczy wraz z wydrukowanym paragonem z kasy fiskalnej Pralni.
 19. Przed odbiorem akcesoriów zoologicznych i rzeczy, zaleca się sprawdzenie przez Klienta jakości wykonania usługi. Brak pisemnego złożenia zastrzeżeń w chwili odbioru oznacza brak zastrzeżeń do wykonanej usługi i nie może stanowić podstawy do jej reklamacji.
 20. W przypadku nie odebrania przedmiotu usługi w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia, naliczana jest opłata za ich składowanie w wysokości 2,00 zł za każdy dzień. Po 60 dniach nieodebrane akcesoria zoologiczne, rzeczy zostają przekazane na cele dobroczynne.
 21. Ewentualne reklamacje Klient może zgłaszać:
  na miejscu – Pracownikowi Pralni
  pocztą elektroniczną na adres: kontakt@pralniapolonia.pl
  pocztą tradycyjną (listem poleconym), na adres: al. Powstańców Wielkopolskich 80/LU3, 70 – 110 Szczecin.
  W przypadku reklamacji dotyczącej jakości prania, w tym zniszczenia bądź uszkodzenia akcesoriów zoologicznych, rzeczy, Klient powinien dostarczyć rzecz do Pralni, celem dokonania oględzin. Odpowiedź zostanie udzielona najpóźniej w terminie 14 dni od wpływu reklamacji i dostarczenia rzeczy. W przypadku wniesienia reklamacji pocztą elektroniczną, Pralnia zastrzega sobie możliwość udzielenia odpowiedzi w ten sam sposób.
 22. Klient zlecający pranie oświadcza, ze zapoznał się z niniejszym regulaminem – dostępnym na rewersie Dowodu przyjęcia i akceptuje jego treść.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2018